Arealet forpagtes af en landmand, der har udlagt arealet med græs, der hvert år slås. Som ejer modtager man hvert år en forpagtningsafgift, der modsvarer EU-tilskuddet.  Det kan dække ejendomsskatter og give et mindre overskud. Forpagtningen kan, om ønsket, opsiges.

Ejendommen kan erhverves i sin helhed, og anden fast ejendom kan evt. indgå i en handel.

Ejendommen erhverves ved en selskabshandel, og det ejende selskab – Østre Lyng ApS – har ikke andre aktiviteter end ejerskabet af nærværende ejendom.

Se mere under Kommuneplan og anvendelsesmuligheder og Kort og fotos

Henvendelse:

Cand.jur. John B. Kjær
Panta Rei ApS
Strandlund 92, 1. sal
2920 Charlottenlund
Tlf.: 29 45 47 50
E-mail: jbk@pantarei.dk

Dit navn*

Din e-mail*

Emne

Din mail