Den geografiske placering af 88.692 m2 centralt i byen og nabo til banegården gør det åbenbart, at der er udstykningsmuligheder på arealet – såvel til tæt/lav bebyggelse som etagebyggeri, jf. kommuneplanen – over 60 boligenheder. Det gør det muligt at skabe en væsentlig værditilvækst, nu eller på sigt. Der er næppe nogen tvivl om, at arealet over tid skal bebygges.

Vi forelagde et projekt – Det Grønne Delta til inspiration for Odsherred Kommune. Det har dannet grundlag for den nuværende kommuneplan. En plan der åbner flere muligheder for arealet, men ingen forpligtelser.

Odsherred Kommuneplan:
Forside, side 35 – området er 3B10 – Islandsvej, side 38, side 40

Ifølge kommuneplan er arealet udlagt til en blanding af åben lav og tæt bebyggelse, såvel som etagebyggeri. Etagebyggeri må udgøre max. 30% af den samlede bebyggelse. Nærmest stationen kan der bygges i 3 etager med en max. Højde på 13 m.

 

Alene arealets beliggenhed giver stor sikkerhed for de fremtidige anvendelsesmuligheder.

Se mere under Kort og fotos og Pris og købsmuligheder